Stacje Kontroli
Pojazdów

Cennik

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów

Obowiązuje od 28 października 2004 r.

1.

Okresowe badanie techniczne:

Lp. | Wyszczególnienie | Cena brutto

 

1.1  motocykl, ciągnik rolniczy 62.00 PLN
1.2  samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. *1  98.00 PLN
1.3  przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40.00 PLN
1.4  przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.  50.00 PLN
1.5  przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.  70.00 PLN
1.6  przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78.00 PLN
1.7  pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85.00 PLN
1.8  taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42.00 PLN
1.9  pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50.00 PLN
1.10 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63.00 PLN
1.11 pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)  48.00 PLN

2.

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

2.1  skuteczności i równomierności działania hamulców 20.00 PLN
2.2  wszystkich innych usterek łącznie 20.00 PLN
2.3  ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14.00 PLN
2.4  połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20.00 PLN
2.5  toksyczności spalin 14.00 PLN
2.6  poziomu hałasu 20.00 PLN
2.7  geometrii kół jednej osi 36.00 PLN
2.8  działania amortyzatorów jednej osi 14.00 PLN

3.

Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych):

3.1  motocykl, motorower, ciągnik rolniczy 116.00 PLN
3.2  samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 169.00 PLN
3.3  przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.  92.00 PLN
3.4  przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c. 134.00 PLN
3.5  przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 165.00 PLN

4.

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

4.1  określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) *5 20.00 PLN
4.2  po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94.00 PLN
4.3  dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym  51.00 PLN

5.

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

5.1  co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych *3 20.00 PLN
5.2  po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94.00 PLN

6.

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

6.1 w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne) 114.00 PLN
6.2 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42.00 PLN
6.3 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50.00 PLN
6.4 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85.00 PLN
6.5 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48.00 PLN
6.6 w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym 82.00 PLN

7.

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

7.1  prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy *1 35.00 PLN
7.2  czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze *4 21.00 PLN
7.3  czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób *4 48.00 PLN
7.4  wykonanie numeru nadwozia 49.00 PLN
7.5  wykonanie numeru silnika 49.00 PLN
7.6  wykonanie tabliczki i jej umieszczenia 36.00 PLN

Objaśnienia (*):

1. Całkowita opłata za badanie techniczne pojazdu jest sumą opłat za poszczególne, wykonane pozycje w tabeli opłat. W przypadku złożonych rodzajów badań, w ramach których przewidziane jest wykonanie zakresu okresowego badania technicznego, opłatę za badanie okresowe nalicza się jednorazowo.
2. Dla pojazdu zgłoszonego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” opłaty jak w lp. 7.1 nie pobiera się.
3. Opłaty za badania nie obejmują kosztów dojazdu i zakwaterowania badających.
4. Pozostałe badania jak dla autobusu.
5. W przypadku gdy łączna opłata za badanie według lp. 4.1 i 5.1 byłaby większa od opłaty za okresowe badanie, zgodnie z lp. 1, przyjmuje się opłatę taką jak za okresowe badanie techniczne pojazdu.
6. Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
7. Opłatę mogą stosować tyko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. – masa własna pojazdu,
d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu.